Structural Dynamics

Structural Dynamics houdt zich bezig met het dynamisch gedrag en faalgedrag van de meest uiteenlopende constructies op land en water, zoals bruggen, schepen en windmolenparken op zee.

Combinatie van technieken leidt tot het beste resultaat

We helpen onze klanten om de betrouwbaarheid, veiligheid, performance en levensduur van deze constructies te verbeteren. We hebben begrip hebben van de dynamische belastingen op deze constructies, hoe deze constructies daarop reageren en hoe ze ten gevolge van deze belastingen kunnen falen. Daarvoor gebruiken we een combinatie van theoretische, numerieke en experimentele technieken. Doordat we beschikken over een goed uitgerust lab gaan praktische en theoretische kennis hand in hand en zijn we in staat om de meest complexe problemen op te lossen. Met onze meetinstrumenten en expertise kunnen wij ook testen uitvoeren op locatie.


Structural Dynamics richt zich vooral op de volgende drie toepassingsgebieden:

Test bij extreem lage temperaturen

Integriteit van maritieme en offshore constructies
Binnen de maritieme sector werken we aan veiligere en efficiëntere schepen en constructies. We werken aan faalmodellen van verschillende materialen. We bestuderen constructies blootgesteld aan dynamische belastingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld botsingen en golf- en windcondities. Daarbij doen we onderzoek naar het effect van extreme omstandigheden zoals lage temperaturen en hoge drukken.

Typische toepassingsgebieden van Structural Dynamics

Dynamisch belaste gebouwen en infrastructuur
We werken aan het vaststellen van belastingen en het dynamisch gedrag van gebouwen en infrastructuur. We houden ons bezig met mitigerende maatregelen om het effect van deze dynamische belastingen te verminderen. We maken nieuwe en betere modellen gebaseerd op wetenschappelijke kennis en valideren deze modellen middels schaalmodellen en volle schaal experimenten.

Scheepskwetsbaarheid
We richten ons op de kwetsbaarheid van met name marineschepen die worden blootgesteld aan schok, blast, projectielen en brand. We werken aan gedetailleerde modellen voor het voorspellen van deze belastingen en de bijbehorende impact op de constructie. We zetten onze experimentele faciliteiten in om deze modellen te valideren.

Faciliteiten

De grote verticale schokmachine in het lab

TNO Structural Dynamics beschikt over een zeer goed uitgerust lab met unieke experimentele faciliteiten. Het lab beschikt over een uitgebreide set meettechnieken voor het meten van versnellingen, rekken, verplaatsingen, krachten, drukken en temperaturen. Hieronder behoren ook optische meettechnieken en het gebruik van high speed camera’s, veel van deze technieken kunnen ook in het veld worden ingezet.

Het lab beschikt over een grote triltafel (payload tot 1500kg), een valtoren (valgewicht tot 12000 kg) en een viertal universele testbanken in de range 150kN-10MN voor statische en dynamische (vermoeiings-) testen. Daarnaast zijn we met onze schokmachines in staat om objecten tot een massa van 10.000 kg vooraf gedefinieerde schokken op te leggen. Dit is onder meer van belang voor het bepalen van de bestendigheid van constructies tegen onderwaterexplosies. We zijn ook in staat om testen uit te voeren onder cryogene omstandigheden.

Naast onze experimentele faciliteiten beschikt de afdeling over een aantal geavanceerde commerciële en in huis ontwikkelde softwaretools.

Door onze hoogwaardige kennis, softwaretools en experimentele faciliteiten zijn wij in staat om antwoorden te vinden op de meest complexe vraagstukken van onze klanten.

Ons werk

Alternatieve brandstoffen

Kunnen we een schip op waterstof laten varen? Wat vraagt dat aan extra opslagruimte? Welke gevolgen hebben extreem koude brandstoffen voor de veiligheid? Door deze en andere technische vragen te beantwoorden,... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Dr. ir. Tom Basten

  • Structural Dynamics

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.