Ons werk

Alternatieve brandstoffen

Kunnen we een schip op waterstof laten varen? Wat vraagt dat aan extra opslagruimte? Welke gevolgen hebben extreem koude brandstoffen voor de veiligheid? Door deze en andere technische vragen te beantwoorden, draagt TNO eraan bij dat alternatieve brandstoffen technisch en economisch verantwoord kunnen worden ingezet.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar alternatieve brandstoffen of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Neem contact op met Martijn van Roermund

Contact opnemen

“Het is best mogelijk om een schip op waterstof te laten varen. Alleen heb je dan vier maal zoveel opslagruimte nodig voor de brandstof”, legt Haico van der Heijden van TNO uit. “Bovendien zijn de meeste alternatieve brandstoffen erg koud: lng is -150 ºC en waterstof -240 ºC. Als de brandstof opwarmt of bij een aanvaring is dat een gevaar voor de veiligheid. Met het oog op de gewenste overgang naar alternatieve brandstoffen onderzoeken we wat er wél mogelijk is.”

Slimme materialen

“De vertrouwde technieken voor bunkerschepen zijn vaak niet geschikt voor kleinere schepen”, vervolgt Van der Heijden. “Zo moet een roestvrijstalen tank cilindervormig zijn, wat te veel ruimte inneemt. Daarom onderzoeken we slimme materialen met meer ontwerpvrijheden, zoals thermoplastics die de lng of waterstof bovendien beter isoleren. Voor marine-fregatten ontwikkelen we zelfs brand- en explosiebestendige wanden, waarvoor wereldwijd belangstelling bestaat.”

In het schip integreren

Ook gewicht speelt een rol in het onderzoek. “Het hoofddoel van een tanker is het vervoeren van brandstof. Het grappige is dat de tanker draait op de brandstof die hij zelf vervoert. Maar een vissers- of baggerschip heeft een aparte tank. Omdat zulke schepen iets anders moeten vervoeren dan brandstof of bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren, is het gewicht aan boord cruciaal en zoeken we oplossingen om tanks in het schip te integreren.”

Testen en certificeren

Een volgend aandachtspunt van TNO is de bevoorrading. Van der Heijden: “Vroeger werkten overslagsystemen met vaste buizen. Dat gaat goed als een schip één keer per dag moet tanken. Maar als je meerdere keren per dag of zelfs per uur een schip moet bevoorraden, dan wil je geen vaste buizen hebben maar een flexibel systeem zoals de slangen die al voor lng worden gebruikt. Wij ondersteunen het bedrijfsleven door dergelijke materialen te testen en certificeren.”

Kennis

Smart megastructures

Efficiëntie en veiligheid op zee. Daarvoor maakt TNO zich sterk met onderzoek naar fundaties, alternatieve brandstoffen, verbindingen en ship dynamics. Met name door sensor- en communicatietechnologie... Lees verder

Contact

Ir. Martijn van Roermund

  • Maritime Structures
  • Safety alternative fuels
  • Offshore wind
  • Structural Dynamics
  • Structural Reliability

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.