Acoustics & Sonar

Geluid is overal aanwezig in onze samenleving en kan leiden tot overlast maar biedt ook veel mogelijkheden voor praktische toepassingen. In een gevarieerd team van ca. 50 hoogopgeleide medewerkers doen we bij de researchgroep Acoustics & Sonar toegepast onderzoek op het gebied van akoestiek in zowel het buitenlucht- als onderwater domein. Met onze expertise leveren we R&D en advies aan de overheid, industrie en het bedrijfsleven om geluid beter te begrijpen, te beheersen en toe te passen.

De onderwerpen waar we aan werken variëren van verkeers- en schietgeluid, onderwater opsporing en veiligheid (ontwikkeling en toepassing van sonar systemen), milieueffecten van onderwatergeluid en ultrasone technologie. Vanwege onze brede expertise op deze vlakken zijn we in staat om tot multidisciplinaire oplossingen te komen voor complexe akoestische vraagstukken. Hierbij nemen we de gehele keten van bron tot ontvanger in beschouwing.

De resultaten van ons werk omvatten o.a. beleidsstudies, modelontwikkeling (numeriek en theoretisch), experimentele testen en monitoring, systeem- en software ontwikkeling, productinnovatie en impact & effectstudies.

Door deelname aan Europese onderzoeksprojecten, internationale normalisatiewerkzaamheden en goede banden met universiteiten en andere partners heeft de groep een breed scala aan akoestische expertise van hoog niveau ter beschikking.

Expertise

JOMOPANS: Monitoring van onderwatergeluid in de Noordzee

In het JOMOPANS project ontwikkelt TNO samen met Europese partners een kader voor een operationeel monitoringprogramma voor onderwatergeluid in de Noordzee. Met metingen en modellen wordt het onderwatergeluidlandschap... Lees verder
Nieuws

Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning

19 februari 2021
Gezichtsherkenning is een krachtig hulpmiddel dat bijvoorbeeld al door de politie wordt toegepast bij het identificeren van verdachten. In potentie kan het ook helpen om in publieke ruimtes de veiligheid... Lees verder
Nieuws

Beatrice de Graaf benoemd tot voorzitter Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid

11 februari 2021
Hoogleraar Beatrice de Graaf is benoemd tot voorzitter van de Strategische Adviesraad (SAR) van TNO Defensie en Veiligheid. Zij zal deze rol bekleden tot tenminste eind 2025. Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Coen Ort

  • Sonar
  • Akoestiek
  • Peoplemanagement
  • Koninklijke Marine
  • Defensie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.