Networked Organisations

Wij innoveren genetwerkte organisaties en ondersteunen bij het implementeren van de innovaties in verschillende domeinen, zoals stedelijke veiligheid, beveiliging van vitale infrastructuur, crisismanagement, inlichtingen en nationale veiligheid. Op deze manier dragen we stapsgewijs bij aan een beter netwerkende samenleving. Genetwerkt optreden is niet alleen ons werkdomein, maar ook onze eigen natuur.

De waardeketen

Onze samenleving is opgebouwd uit netwerken van mensen, systemen en organisaties met een diversiteit aan rollen, verantwoordelijkheden, invloeden en informatie. Denk bijvoorbeeld aan multidisciplinaire samenwerking tussen hulpdiensten en publieke en private partijen tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding, de samenwerking tussen Defensie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties tijdens missies, maar ook aan afhankelijkheden tussen vitale infrastructuren. Aan de ene kant geven netwerken het operationeel optreden en de samenleving de noodzakelijke kracht en samenhang. Dezelfde netwerken kunnen het operationeel optreden en de samenleving echter ook kwetsbaar maken. Als gevolg van de afhankelijkheden binnen en tussen netwerken kan ontwrichting, falen of moedwillig treffen van delen van het netwerk, grote gevolgen hebben.

Van analyse tot implementatie

De expertisegroep Networked Organisations houdt zich bezig met het begrijpen en verbeteren van netwerken – met name de netwerken die bepalend zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving. We hebben kennis van hoe mensen, organisatie, processen en techniek in complexe organisaties samenhangen, en hoe multidisciplinaire netwerkorganisaties functioneren. We bestuderen hoe informatie zich verspreidt door netwerken, en hoe besluiten tot stand komen. We onderzoeken risico's en kwetsbaarheden, ontstaan door afhankelijkheden binnen netwerken. Daarnaast passen we kennis toe van hoe het beter kan, op basis van wetenschappelijke en empirische ervaring. Met deze kennis innoveren we en ondersteunen we bij het implementeren van de innovaties in verschillende domeinen, zoals stedelijke veiligheid, beveiliging van vitale infrastructuur, crisismanagement, inlichtingen en nationale veiligheid. Op deze manier dragen we stapsgewijs bij aan een beter netwerkende samenleving.

Expertises

Kennis en toepassingen

De expertisegroep Networked Organisations is gespecialiseerd in:

 • Analyseren
  We beschikken over fundamentele kennis op het gebied van genetwerkte organisaties en ketens. Belangrijke onderwerpen hierin zijn:
  • Coördinatie, autonomie en collaboratie
  • Informatiemanagement
  • Situation and collaboration awareness
  • Complexe adaptieve systemen
  • Risicomanagement
 • Toepassen
  Innovatie is een iteratief proces waarin conceptontwikkeling wordt afgewisseld met experimenten. We richten innovatietrajecten in, faciliteren groepssessies en organiseren simulaties. Dit doen we vooral voor organisaties die opereren in complexe omgevingen, of zelf complex van aard zijn. De afdeling werkt nauw samen met veel andere afdelingen binnen TNO.
 • Implementeren
  We ondersteunen klanten bij organisatieveranderingen. We werken nauw samen met de stakeholders om veranderingen vorm te geven die een beter werkend netwerk of organisatie opleveren.

Genetwerkt optreden is niet alleen ons werkdomein, maar ook onze eigen natuur.

Ons werk

PARANOID: snelle informatieverwerking

Militair optreden steunt altijd op grote hoeveelheden informatie. Slechte of onvolledige informatie kan een operatie doen mislukken. Het is daarom van belang dat die informatie snel wordt verwerkt ten... Lees verder
Downloads
Nieuws

Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning

19 februari 2021
Gezichtsherkenning is een krachtig hulpmiddel dat bijvoorbeeld al door de politie wordt toegepast bij het identificeren van verdachten. In potentie kan het ook helpen om in publieke ruimtes de veiligheid... Lees verder
Nieuws

Beatrice de Graaf benoemd tot voorzitter Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid

11 februari 2021
Hoogleraar Beatrice de Graaf is benoemd tot voorzitter van de Strategische Adviesraad (SAR) van TNO Defensie en Veiligheid. Zij zal deze rol bekleden tot tenminste eind 2025. Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Karin de Jong

 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • Cybersecurity
 • Risicomanagement
 • Verandermanagement

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.