Geomodelling

Voor de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diepte) heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN) vier modellen ontwikkeld. Uitgangspunt voor deze modellen zijn de honderdduizenden boringen en sonderingen in de DINO-database. Daarnaast ontwikkelt de GDN ook modellen voor de diepe ondergrond tot een diepte van 4 à 5 duizend meter.

Geïnteresseerd in ons werk op het gebied van geomodelling?

Neem contact op met Michiel van der Meulen

Contact opnemen

Een kijkje acher de schermen bij expertisegroep Geomodelling

GeoTOP-model with boreholes

Ondergrondmodellen gebruiken alle beschikbare kennis om een zo waarheidsgetrouwe weergave te maken van die ondergrond. Ze voorspellen de opbouw en eigenschappen van de lagen, inclusief de daarin aanwezige gassen en vloeistoffen.

De modellen vormen de geïntegreerde geologische basisinformatie. Door ze te koppelen aan andere databases, kunnen ze gebruikt worden om specifieke vragen te beantwoorden, zoals risico's van ingrepen in de ondergrond, de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur, de winning van grind, zand, klei, kalksteen en grondwater, het voorspellen van bodemdaling of het toepassen van Warmte-Koude-Opslag (WKO).

Uit de modellen kunnen voor specifieke doeleinden uitsneden worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de zandhoudende geulsystemen van Rijn en Maas in de Holocene deklaag van Zuid-Holland. Het model toont dan waar op verschillende diepten door klei- en veenpakketten omgeven doorlopende zandpakketten ('zandbanen') voorkomen en geeft tegelijkertijd informatie over de korrelgroottesamenstelling van het zand.
De ondergrondmodellen zijn voor iedereen vrij beschikbaar via het Dino Loket.

DGM en REGIS

In het Digitaal Geologisch Model (DGM) is de ondergrond van Nederland opgebouwd door de lithostratigrafische eenheden in de ondergrond van een diepte van 500 meter tot aan het maaiveld digitaal op elkaar te stapelen.

Het DGM geeft door middel van dikte- en dieptevlakken inzicht in de laag-opeenvolging, waarbij de ruimtelijke samenhang van de eenheden op regionale schaal wordt verduidelijkt in kaartbeelden en profielen.
REGIS-II (REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem) is de hydrogeologische verfijning van het DGM waarbij elke geologische eenheid (formatie) is onderverdeeld in goed doorlatende (zandige) en slecht doorlatende (kleiige) lagen. Deze lagen hebben gemiddelde geohydrologische parameters toegekend gekregen voor toepassingen in grondwaterstudies.

GeoTOP en NL3D

Section deep subsurface

GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond tot een diepte van maximaal 50 meter onder NAP, het door de mens meest intensief benutte deel van de ondergrond. Het is een verfijning van de bovenkant van DGM en REGIS-II.

In dit model is de ondergrond in miljoenen voxels (blokjes) van 100 x 100 x 0,5 m opgedeeld. Iedere voxel bevat informatie over de grondsoort en daarmee samenhangende fysische en chemische eigenschappen.

Het vierde model is NL3D, een lage resolutie variant van GeoTOP met voxels van 250 x 250 x 1 m. NL3D geeft voor heel Nederland informatie over de bodemopbouw tot een diepte van 50 m.

Nieuws

Onderzoek eco-certificering zonneparken

24 februari 2021
TNO gaat samen met Wageningen University & Research (WUR), Eelerwoude, Holland Solar en NL Greenlabel de certificering ontwikkelen voor zonneparken met een ecologische meerwaarde. Projectontwikkelaars... Lees verder
Nieuws

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

12 februari 2021
De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum. Lees verder
Nieuws

TNO start meerjarig onderzoek naar effect van schaduw door windturbines op zonneparken

09 februari 2021
Samen met projectpartners Heliox en Zwanendal en zonne-energieproducenten Vattenfall en Solarfields is TNO een consortium aangegaan waarmee een onderzoek is gestart naar de effecten van schaduw op de... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Denise Maljers

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.