Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen in de industrie

Veel industriële processen zijn inefficiënt met gebruik van energie en grondstoffen. Er vinden reacties plaats waarin vaak slechts een deel van de grondstof scheikundig is omgezet en het gros ongebruikt blijft. TNO werkt daarom aan scheidings- en conversietechnologieën om reststoffen terug te winnen en te hergebruiken in het proces. Dat draagt bij aan een circulaire economie, bespaart veel energie en vermindert de CO2-uitstoot.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

Doel hier is het sluiten van kringlopen door industriële processen optimaal in te richten voor het benutten van grondstoffen en hergebruik van afval- en processtromen. Uit de reststromen zijn in veel gevallen waardevolle componenten terug te winnen.

ENERGIEKetens sluiten

TNO draagt bij aan de verdere ontwikkeling, opschaling en realisatie van innovatieve technologieën en systemen om materiaal- en energieketens in de procesindustrie te sluiten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van sleuteltechnologieën zoals membraanscheiding, adsorptie, ionen wisseling en elektrisch aangedreven scheidingen zoals membraan capacitieve de-ionisatie (MCDI). Veel van deze technologieën worden nu al in niche toepassingen gebruikt, maar voor grootschalige toepassing in de industrie is nog veel onderzoek nodig.

Expertise en faciliteiten

Door de combinatie van technische expertise en gedegen kennis van procestechnologie brengen wij uiteenlopende partijen bij elkaar, zoals eindgebruikers, technologie ontwikkelaars en leveranciers. De belangrijkste sectoren zijn hier chemie, voeding, papier en staal. TNO beschikt over uitgebreide testfaciliteiten voor verschillende scheidings- en conversietechnologieën en voor de vervaardiging van prototypes.

Van lozen naar recycling

Er komt een praktijkproef voor het verwijderen en hergebruiken van zout uit proceswater. In industriële processen worden vaak zouten gevormd. In plaats van deze te lozen, wat op termijn verboden is, zijn deze met door ons ontwikkelde technieken op een energie-efficiënte manier te recyclen. Ook ontwikkelen we nanofiltratie membranen om energiezuinig waardevolle metalen terug te winnen uit chemische processen.

energiekosten besparen tot 50 procent

In Nederland is alles erop gericht al in 2020 een energiebesparing te halen van 20%. Energie-efficiënte innovaties in de industrie dragen daar in belangrijke mate aan bij. Een van de oplossingen is het energiezuinig recyclen van oplosmiddelen. Door de inzet van HybSi membraantechnologie zijn we erin geslaagd oplosmiddelen uit het proces te ontwateren waardoor ze geschikt zijn voor hergebruik. Dat bespaart maar liefst 40 tot 50% van de energiekosten ten opzichte van bestaande technologieën zoals destillatie.

Verduurzaming en bedrijvigheid

We dragen veelbelovende technologieën na succesvolle labtesten en vervolgens pilots over aan het bedrijfsleven. Het gaat erom dat ze daadwerkelijk worden toegepast. Dat is van belang voor energie-efficiënte industrie en biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwkomers op de markt. Zo gaan verduurzaming en nieuwe bedrijvigheid hand in hand.

CO2-neutrale industrie
Contact

Ir. Yvonne van Delft

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.