Ons werk

Nederlandse doorbraaktechnologie SEWGS maakt verduurzaming industrie mogelijk

De industrie moet de energietransitie versnellen om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2030 en 2050 te halen. De uitdaging is om de CO2-uitstoot te verminderen door fasering van duurzame energie en geleidelijke uitfasering van fossiele energie, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. CO2 afvang door de hoge temperatuur adsorptie technologie ‘SEWGS’ kan hier een sleutelrol spelen. 

Meer informatie over SEWGS of samenwerken met TNO?

Neem contact op met Soledad van Eijk

Contact opnemen

Het doel van deze Nederlandse en door TNO ontwikkelde technologie is om schone, CO2-vrije elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen binnen handbereik te krijgen als aanvulling op andere schone energietechnologieën zoals zonne-energie en windenergie.

Hoe werkt het?

SEWGS (Sorption-Enhanced Water-Gas Shift) is een Nederlandse technologie door TNO ontwikkeld, die de CO2 uit een fossiele of hernieuwbare gasstroom afvangt voor verbranding, waardoor emissie van CO2 naar de atmosfeer wordt voorkomen.

Door chemische reacties en gasscheiding te combineren, wordt CO omgezet in CO2 en vervolgens afgevangen met adsorbentia, waarbij de energie-inhoud wordt omgezet naar blauwe waterstof. Een belangrijke stap om de industrie zoals de staalindustrie en raffinaderijen te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen 2050 te halen.

Efficienter en kosteneffectievere technologie

In het laboratorium in Petten zijn onderzoekers van TNO erin geslaagd een nieuw adsorbens te ontwikkelen dat twee keer zoveel CO2 kan adsorberen als voorheen gebruikte producten en een efficiënte regeneratie mogelijk maakt. Dit maakt de SEWGS-technologie veel efficiënter en daardoor kosteneffectiever dan de meer conventionele capture-technologieën.

Projecten en samenwerken in laboratorium

De SEWGS-technologie is beproefd in het laboratorium in Petten en in de demonstratieprojecten STEPWISE en FReSMe zelfs op pilot schaal in de staalindustrie. In deze demonstratieprojecten is gewerkt met een industriële pilotopstelling en staalgas, met een capaciteit om ongeveer 14 ton CO2 per dag af te vangen. Dit is 100 keer minder dan de uiteindelijke commerciële schaal, maar 200 keer meer dan de laboratoriumopstelling in Petten.

Zowel in STEPWISE als FReSMe werkt TNO samen met partners om de kosteneffectieve CO2-afvang uit restgassen in de staalindustrie te demonstreren en zo de energie-inhoud van het hoogovengas te valoriseren. TNO exploiteert samen met onze partners een proeffabriek met echt industrieel gas bij Swerim, in Zweden.

De SEWGS technologie heeft zich bewezen. Het is nu aan de industrie om samen met TNO de technologie te implementeren.

Meer informatie over deze technologie of samenwerken met TNO?

Neem contact op met Soledad van Eijk

Contact opnemen
Roadmap

CO2-neutrale industrie

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

STEPWISE en FReSMe: CO2-reductie oplossingen voor de staalindustrie

De STEPWISE- en FReSMe-projecten demonstreren de kosteneffectieve CO2-afvang uit restgassen in de staalindustrie demonstreren door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en zo de energie-inhoud... Lees verder
Contact

Soledad van Eijk

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.