Ons werk

Programma BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een stichting die zich bezig houdt met het collectief en integraal verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. De stichting is onafhankelijk en bestaat uit Oost NL en TNO. Ons doel is om in de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen te verduurzamen zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast. Het bedrijventerrein wordt energiepositief en CO2 neutraal.

Convenant verduurzaming bedrijventerreinen

Een belangrijke toegevoegde waarde in de transitie naar energie-producerende bedrijventerreinen.

Download convenant

Er zijn in Nederland ca 3.500 bedrijventerreinen en over het energieverbruik daarvan is relatief weinig bekend. TNO heeft berekend dat de mogelijke besparing op CO2 uitstoot van deze bedrijventerreinen in potentie net zo groot is als de besparing door het aardgasvrij maken van woonwijken, zodat de kabinetsdoelstelling van 3,4 MT besparing op CO2 uitstoot door de bebouwde omgeving hiermee aanzienlijk dichterbij wordt gebracht.

Ondertekening convenant

In het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen staan doelstellingen en knelpunten. Ook geven de partijen die ondertekenen aan op welke manier zij zich zullen inzetten om de verduurzaming van bedrijventerreinen daadwerkelijk te versnellen. Het convenant werd op 30 januari 2020 ondertekend door een groot aantal partijen waaronder TNO, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen overheidsinstellingen en andere organisaties.

Doelstellingen energieverbruik

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) bevat de doelstelling om in 2020 het energieverbruik met 20% verlaagd te hebben en in 2030 met 30%. Er ligt echter nog veel potentie bij bedrijven, en meer specifiek bedrijventerreinen. Hier bevinden zich veelal kleine ondernemers die buiten de verplichting Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) vallen. Hier vindt echter wel circa 6% van het totale energie verbruik in Nederland plaats. BE+ wil via een collectieve aanpak deze ondernemers aanzetten tot het nemen van energiemaatregelen.

Duwtje in de juiste richting

Midden en kleinbedrijven houden zich vooral bezig met hun kernactiviteit. Hierdoor hebben ze minder aandacht, tijd en geld voor investeringen in energiemaatregelen. Het uitzoeken van het type maatregel en het regelen van financiering kost veel tijd. Daarnaast heeft een groot deel van het MKB moeite om kennis, tijd en geld te mobiliseren voor duurzame energie. Het is duidelijk dat deze bedrijven een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Ondernemers op bedrijventerreinen bevinden zich echter op een gunstige locatie voor samenwerking en collectieve investeringen in duurzame energie.

Wet Milieubeheer

Behalve het initiatief vanuit de ondernemer zelf, missen er nog een aantal schakels om het doel ‘betaalbare en duurzame energie productie op bedrijventerreinen’ te realiseren. De organisatie van bedrijventerreinen is in veel gevallen niet klaar voor een planmatig en gestructureerde aanpak. Ook vanuit overheden wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de transitie richting duurzame energieproductie. De Wet Milieubeheer legt bedrijven op energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terug verdienen. Deze energiebesparingsverplichting wordt echter niet of slecht gehandhaafd. Daarnaast zorgt de subsidie regeling SDE+, geïnitieerd door Economische Zaken, ook slechts mondjesmaat voor een toename in duurzame energieopwekking.

BE+

Wat mist is een georganiseerde actie van belangrijke partijen om de benodigde randvoorwaarden en kennis te creëren om ondernemers te ondersteunen en daarmee duurzame energie grootschalig in te voeren op bedrijventerreinen. Eind 2016 is BE+ gestart op 10 bedrijventerreinen, inmiddels doen er 20 bedrijventerreinen mee. Na vijf jaar zullen er 250 bedrijventerreinen gestart zijn. Op elk terrein is een lokale organisatie actief die het proces uitvoert. BE+ ondersteund lokale initiatieven met een aanpak, ondersteunende tools en financiering, en ontwikkikeld nieuwe aanpakken die nodig zijn om het doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn een training voor lokale initiatiefnemers, een Energie Potentieelscan voor individuele bedrijven en een dashboard voor het ontwerp van een collectieve energie infrastructuur.

Meer informatie over het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen?

Neem contact op met Kees Willemse

Contact opnemen
Expertise

Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
TNO Insights

Over 5 jaar 250 bedrijventerreinen energieneutraal of zelfs energiepositief

05 juli 2017
Bedrijventerreinen bieden ongekende kansen om energie te besparen. Ondernemers verzilveren die kansen echter nog onvoldoende. De stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), waarin onder meer TNO... Lees verder
Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.