Ons werk

Zó werkt energie in Nederland

Het boek 'Zó werkt energie in Nederland', is een intiatief van De Argumentenfabriek. TNO werkt hier aan mee. 'Zó werkt energie in Nederland' beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.

'Zó werkt energie in Nederland' voorziet volgens de initiatiefnemers in een leemte. Ondanks een overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het aan één plek waar de werking van het energiesysteem op toegankelijke en gezaghebbende wijze wordt gepresenteerd.

Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord) beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben wat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers staan opgesomd.”

Het energiesysteem stap voor stap inzichtelijk

Het boek wordt een uitgave waarin het energiesysteem stap voor stap in een serie visualisaties inzichtelijk wordt gemaakt. Het is bedoeld voor de groeiende groep professionals die komende jaren met het energiesysteem en de transitie aan de slag gaat. De Argumentenfabriek is initiatiefnemer en uitvoerend partner van 'Zó werkt energie in Nederland'.

'Zó werkt energie in Nederland' gaat van start vanuit een brede coalitie van partijen, zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem. Allemaal met een direct belang in de energiehuishouding. TNO Energie Transitie brengt kennis in over een groot aantal onderwerpen, van (duurzame) energiesystemen tot specifieke technologieën, en van inzicht in de implicaties van de energietransitie op de samenleving tot het individu. "Het is dringend noodzakelijk dat we proberen met al die partijen tot een eenduidig en geïntegreerd stuk te komen", aldus Ed Nijpels.

We verwachten het boek 'Zó werkt energie in Nederland' in mei 2021 te presenteren. De komende maanden werken we samen met De Argumentenfabriek en de andere deelnemende partijen en vele andere deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud.

Samenwerking

"Zó werkt energie in Nederland" is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van 'Zó werkt energie in Nederland'.

Expertise

Energietransitie Studies

In 2015 is in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken de temperatuurstijging als gevolg van broeikasgasemissies te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Dit vereist een vergaande reductie... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Contact

Dr. Ruud van den Brink

  • Energy Transition Studies

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.