Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale en psychische problemen van het kind op het snijvlak tussen preventie en curatie. Door aandacht voor geïntegreerde zorg en vroege preventie bij jeugdigen van -10 maanden tot 23 jaar, dragen wij bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

Het expertisegebied Child Health heeft de kennis in huis om een belangrijke rol te spelen in de gezondheids en psychosociale vraagstukken rondom jeugd en om deze op een geïntegreerde manier te benaderen.

 • Wij kunnen gezondheidsproblemen identificeren en monitoren
 • Wij zijn in staat determinanten van gezondheidsproblemen te achterhalen
 • Wij kunnen interventies ontwikkelen en implementeren
 • Wij kunnen de effecten van interventies evalueren (ook qua kosten) en de juiste implementatiestrategie identificeren
 • Wij ontwikkelen opleidingen voor jeugdartsen

Onze expertise Jeugd en Gezondheid

Het expertisegebied Child Health omvat een aantal onderzoeksgebieden die betrekking hebben op het gezond en veilig opgroeien van kinderen:

 • Verloskunde en Kraamzorg
 • Preventieve gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 23 jaar
 • Psychosociale ontwikkeling van kinderen
 • Opleiding tot Jeugdarts

Door samen te werken in multidisciplinaire teams (verloskundigen, geneeskundigen, psychologen, epidemiologen, gezondheidswetenschappers, etc.) dragen wij bij aan oplossingen voor de Verloskunde en Kraamzorg, de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdzorg. Middels evidence based onderzoek ontwikkelen wij richtlijnen en interventies die toegepast worden in deze domeinen. Door evaluatie en monitoring meten wij de effecten van interventies en kunnen zo bijdragen aan de effectiviteit van de preventieve zorg voor kinderen.

Het expertisegebied Child Health vertaalt kennis, die ontwikkeld is in onderzoek, naar de praktijk. Enkele voorbeelden:

 • De implementatie van richtlijnen: kennis wordt vastgelegd in richtlijnen die door het veld worden toegepast, bijvoorbeeld de richtlijnen zindelijkheid en huid.
 • Het monitoren van ontwikkelingen:
  bv. de landelijke groeistudie en Peristat: een internationaal onderzoek naar sterftecijfers rondom de geboorte.
 • Het ontwikkelen van interventies zoals bij CODIP een programma voor ondersteuning van kinderen in echtscheidingssituaties en bij SBS:
  Shaken Baby Syndrome: programma gericht op jonge ouders ter voorkoming van SBS.
 • Vroegsignalering op meerdere vlakken, voorbeelden zijn:
  Psychosociale problemen, de ALPHA-NL:
  het signaleren van zorgwekkende opvoedomstandigheden en Kindermishandeling door bv aanpassing protocol op de Spoedeisende hulp in het ziekenhuis (MCH Protocol)
 • Kosteneffectiviteitsanalyses:
  in hoeverre dragen de interventies bij aan het verbeteren van effectiviteit
Zie ook
Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Ons werk

Direct tot de kern met de samenstarten app

De SamenStarten App is een softwareapplicatie die bijdraagt aan de ondersteuning van het gezin en professionals in de jeugdgezondheidzorg, zoals verpleegkundigen en artsen. De app draait op een tablet... Lees verder
Ons werk

Groeidiagrammen in PDF-formaat

TNO ontwikkelt groeidiagrammen voor kinderen in Nederland. De groeidiagrammen zijn een hulpmiddel voor zorgprofessionals voor het opsporen van afwijkende groei van een kind. Bijvoorbeeld een korte lengte... Lees verder
Ons werk

Richtlijnen voor Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg

TNO ontwikkelt, implementeert en evalueert sinds 1998 richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sinds enkele jaren ook voor de jeugdzorg. Het gebruik van richtlijnen verhoogt de kwaliteit van... Lees verder
Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder
Nieuws

World Prematurity Day; de zwangerschappen van 35-jarigen die zelf te vroeg geboren zijn

17 november 2020
1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren. Op 17 november wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. Sinds 1983 wordt er onderzoek gedaan naar alle 1.338... Lees verder
16april

Terugkombijeenkomst voor Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s trainers

Leiden | TNO
Op vrijdag 16 april 2021 is de jaarlijkse terugkomdag van de Stoere Schildpadden en Dappere Dino's kwalificeringen. Tijdens deze terugkomdag kunnen Stoere Schildpadden en Dappere Dino's trainers hun startkwalificering... Lees verder
Expertisegroepen
Contact

Ing. Daan Kloet

 • Gezond Leven
 • Jeugd
 • Gezondheidszorg
 • eHealth
 • Preventie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.