Risk Analysis for Products In Development (RAPID)

RAPID verricht onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van chemische stoffen, voedingsingrediënten/–producten, geneesmiddelen en nanodeeltjes. Van oudsher speelt het onderzoek binnen RAPID zich af binnen de (inter)nationale wetgevende kaders, maar steeds meer richten we ons op vroegere procesfases, zoals de ontwikkeling van nieuwe ingredienten en producten (nanomaterialen, nieuwe eiwitbronnen in voeding en geneesmiddelen).

Heb je gezondheidsvragen gerelateerd aan chemische stoffen?

TNO’s Chemical Safety Investigation team is er voor jou

Meer informatie

Gezondheidsrisico's van stoffen voor de mens worden steeds meer modelmatig benaderd om kosten te verlagen en snelheid te verhogen. RAPID combineert hierbij een grondige kennis op het gebied van risicoanalyse en statistiek met de praktische ervaring op het gebied van innovatief experimenteel onderzoek (toxicologie, chemische analyse, sensortechnologie, humane blootstelling). Geintegreerde strategieen worden ontwikkeld die maximaal voorspellend zijn voor de gezondheidsrisico's voor de mens en die minimaal gebruik maken van proefdierstudies. RAPID heeft onderscheidende faciliteiten op het gebied van chemische analyse, waaronder Accelerated Mass Spectometry, dustiness analyse van nanomaterialen en sensortechnologie (opto-chemische, spectroscopische en biochemische sensoren).

Onze expertise

De focus van RAPID is het aantonen van in voldoende mate te werken innovaties (proof of principle) en het realiseren van een eerste toepassing waarin het werkende principe is gebruikt (proof of market).

Verdere opschaling van een belangrijk deel van deze innovaties in de private markt wordt met externe partners vorm gegeven. RAPID is zeer internationaal georienteerd en richt zich op industriele problemen binnen drie bedrijfssectoren: chemie, farma en voeding. Daarnaast ondersteunen we ook overheden bij hun onderzoeksvragen.

Toepassingen en impact

Het expertsysteem Food Safety helpt bij industriele problemen om snel antwoorden te vinden op het gebied van risicobeoordeling, toxicologie, blootstelling, analyse en regelgeving. Het systeem wordt ook ingezet bij onderwijs van professionals. Risico's van bijwerkingen van geneesmiddelen voor kleine kinderen (0-2 jaar) zijn vaak onbekend. Door inzet van zeer gevoelige analyse technologie door TNO, mbv Accelarated mass Spectrometry, wordt onderzoek mogelijk gemaakt naar optimale doseringen van geneesmiddelen voor deze groep patiënten. Op basis van onderzoek bij een groot aantal branche organisaties, concludeert TNO dat veel Nederlanders kunnen worden blootgesteld aan nanodeeltjes op de werkvloer.

Deze resultaten dienen als basis voor nieuw grootschalig onderzoek naar blootstelling aan nanodeeltjes bij Nederlandse werknemers. TNO heeft aangetoond dat de concentratie allergenen in voedingsmiddelen door kruiscontaminatie risico's voor de volksgezondheid kan veroorzaken. Een door TNO ontwikkeld model kwantificeert het aantal consumenten dat allergisch reageert op een bepaalde concentratie van een allergeen in voedsel. In het kader van safe design van nanomaterialen ontwerpt TNO quantum dots op basis van indium fosfide die voorzien zijn van een schil. Deze schil wordt zodanig gekozen zodat de functionaliteit van de quantum dot behouden of verbeterd wordt en heeft als doel de intrinsieke toxiciteit van indium fosfide af te schermen. TNO heeft een sensor ontwikkeld voor het online meten van biociden in proceswater. Deze werkt autonoom en is bestand tegen extreme weersomstandigheden. Door deze sensor kan efficiënter en effectiever worden omgegaan met biociden, waardoor kosten worden bespaard en de milieubelasting afneemt.

Expertise

Chemical Safety Investigations (CSI)

Hoe de gezondheid en veiligheid van werknemers te borgen? Hoe kun je gezondheidsklachten onderzoeken die gerelateerd worden aan je bedrijf? Het analyseren, monitoren en beoordelen van gezondheidseffecten... Lees verder
Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder
Nieuws

World Prematurity Day; de zwangerschappen van 35-jarigen die zelf te vroeg geboren zijn

17 november 2020
1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren. Op 17 november wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. Sinds 1983 wordt er onderzoek gedaan naar alle 1.338... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Monique Rennen

  • Risk assessment
  • Food
  • Chemie
  • Pharma
  • Toxicology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.