Ons werk

Meten van het exposoom

Samen met partners ontwikkelt TNO innovatieve technieken voor het meten en interpreteren van persoonlijke externe en interne blootstellingen, met een hoge resolutie in tijd en plaats. Deze kennis kan gebruikt worden voor collectieve preventieve strategieën op groepsniveau en persoonlijke interventies.

Samen met partners ontwikkelt TNO innovatieve technieken voor het meten en interpreteren van persoonlijke externe en interne blootstellingen, met een hoge resolutie in tijd en plaats. Deze kennis kan gebruikt worden voor collectieve preventieve strategieën op groepsniveau en persoonlijke interventies.

In kaart brengen van het exposoom

Op dit moment worden blootstellingen incidenteel beoordeeld met behulp van metingen of modellen en voor slechts een beperkt aantal mensen. De verkregen resultaten zijn tijd gewogen gemiddelden over een dag of gedurende een taak en hebben dus een beperkte resolutie in tijd en plaats. Bovendien zijn gegevens vaak niet beschikbaar op individueel niveau. Er zijn betere inzichten nodig in wanneer, waar, waarom (bron, activiteit) en aan welke combinaties van omgevingsfactoren mensen worden blootgesteld.

Net zoals de beoordeling van het externe exposoom wordt de bepaling van het interne exposoom momenteel alleen uitgevoerd op een aantal specifieke momenten . In veel gevallen vereist dit invasieve verzameling van biomaterialen (zoals bloedonderzoeken). Andere benaderingen zijn nodig om snellere, real-time en minder invasieve uitlezingen van omics en biomonitoringdata mogelijk te maken.

Innovatieve technieken

Het is ons doel om binnen het Toegepast Exposoom Programma innovatieve technieken voor het meten van blootstellingen te ontwikkelen: goedkope, draagbare, direct afleesbare en/of non-invasieve technologieën. We ontwikkelen, optimaliseren (inclusief validatie en kalibratie) en passen sensor- en andere meettechnieken aan op het meten van externe blootstellingsniveaus en interne markers.

Voorbeeldprojecten

Point-of-care test voor benzeen

Vanwege de effecten op de gezondheid van mensen, neemt benzeen een belangrijke plaats in in programma's voor persoonlijke monitoring in de (petro)chemische industrie. Momenteel zijn de meest gebruikte bio-monitoringmethoden gebaseerd op laboratoriumanalyses van de urine van werknemers. Deze nemen meestal enkele weken in beslag en kunnen in bepaalde delen van de wereld logistiek gezien uitdagend zijn.

Om het lab naar de site te brengen, ontwikkelt TNO, in samenwerking met SKC, een ‘point-of-care’ test voor benzeenmetabolieten in urine die op locatie kan worden uitgevoerd en binnen enkele uren of zelfs minuten resultaten kan geven. Deze resultaten zullen veel relevanter zijn voor het nemen van directe risicomanagementmaatregelen en kunnen daardoor onnodige (te hoge) blootstelling aan benzeen voorkomen. De olie- en gasindustrie levert input voor dit project vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

SensA - Mobiel luchtkwaliteitssensornetwerk

Om een nieuw concept van mobiele luchtkwaliteitswaarneming door grote groepen mensen te verkennen, is een reeks van 20 sensordozen ontwikkeld, die op de achterkant van een fiets kunnen worden geplaatst. Met deze mobiele sensor boxen hopen we een beter beeld te verkrijgen van de variabiliteit in blootstellingen over grotere gebieden.

Twee pilotstudies in Eindhoven hebben nieuwe inzichten opgeleverd over het gebruik en de toepasbaarheid van deze sensoren. Het heeft ook een aantal nieuwe uitdagingen blootgelegd waaraan we momenteel werken, zoals de integratie van sensorgegevens en modelberekeningen voor luchtkwaliteit.

Passive sampling

Het vastleggen van een breed scala aan blootstellingen kan een uitdaging zijn. Passive sampling is een technologie die de mogelijkheid biedt om inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en concentraties van een grote verscheidenheid aan chemicaliën. De meetintervallen kunnen variëren van één dag tot enkele maanden.

Persoonlijke passive sampling methoden zoals polsbandjes en broches zijn elders ontwikkeld. Bij TNO werken we samen met de Utrecht Exposome Hub en de Universiteit van Toronto, om te onderzoeken welke componenten kunnen worden gemeten met passive sampling en hoe de gedetecteerde hoeveelheden samenhangen met concentratieniveaus in de lucht.

Deeltjessensoren

Recente technologische ontwikkelingen hebben geleid tot de beschikbaarheid van relatief goedkope ‘particulate matter’ (PM) sensoren die vooral gebaseerd zijn op het optisch tellen van deeltjes. Samen met verschillende partners (waaronder RIVM en de Haagse Hogeschool) evalueren we het gebruik van deze goedkope deeltjessensoren voor het beoordelen van blootstelling van werknemers aan stof.

Daarnaast werkt TNO aan de volgende generatie goedkope PM-sensoren die de massa van de deeltjes direct kunnen meten en daarnaast inzicht in de samenstelling van de deeltjes geven.

Meer weten over exposoom en hoe deze de gezondheid kan verbeteren

Download de Whitepaper
TNO Insights

Exposoom Programma biedt kansen voor effectieve preventie van ziekte

12 maart 2018
Onze (werk)omgeving heeft een belangrijke, en in potentie te vermijden, impact op onze gezondheid. Kennis over de precieze effecten van blootstellingen in onze omgeving zijn nog beperkt. Het concept ‘exposoom’... Lees verder
Nieuws

TNO partner in consortium preventie & behandeling longziekten

23 februari 2021
De kwaliteit van leven van patiënten met chronische longaandoeningen als astma, COPD en longkanker kan en moet beter. Het Nederlandse consortium “Precisie geneeskunde voor meer zuurstof (P4O2)” gaat onderzoek... Lees verder
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.