Ons werk

Ontwikkeling van preventieve tools

Exposoomonderzoek zal kwantitatieve inzichten verschaffen over welke blootstellingen en blootstellingsroutes bijdragen aan de gezondheid en de manier waarop blootstellingen mechanistisch op elkaar inwerken en tot ziekte leiden. Daarnaast zullen exposoomtechnologieën inzicht geven in de determinanten van blootstellingen. Dit alles biedt mogelijkheden voor preventie. Zoals bijvoorbeeld via beleid en regelgeving dat beter gebaseerd wordt op wetenschappelijke inzichten, of door (real-time) preventie-advies op individueel of groepsniveau.

VAN GENEZEN NAAR VOORKOMEN

Als we deze mogelijkheden kunnen realiseren, zal dat bijdragen aan een transitie van genezing naar preventie. Het exposoomonderzoek kan substantieel bijdragen aan het aanpakken van twee van de belangrijke uitdagingen in het domein van de gezondheidszorg, namelijk de steeds hoger wordende kosten binnen de gezondheidszorg en het tekort aan medisch personeel.


Persoonlijke gezondheid en veiligheid: op sensoren gebaseerde metingen kunnen in real-time worden vertaald in bruikbare feedback om arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten te voorkomen.

ONTWIKKELING GEPERSONALISEERDE PREVENTIEVE TOOLS

We streven ernaar om preventieve tools te ontwikkelen om exposoomgegevens om te zetten in bruikbare feedback en advies. Aangezien exposoomonderzoek nog in de kinderschoenen staat, bestaan er op dit moment geen voorbeeldprojecten. TNO heeft echter een bewezen staat van dienst op het gebied van gepersonaliseerde gezondheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare digitale datastromen en ‘sense-reason-act’ principes om data om te zetten in uitvoerbaar advies, rekening houdend met gedragswetenschappen. Dit heeft tevens waardevolle inzichten opgeleverd in ethische en privacy kwesties die gepaard gaan met het gebruik van persoonlijke gegevens.

Infobladen

Speciaal voor de werkplek hebben we infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden toegepast en voor welke doelen. De infobladen geven voor- en nadelen van deze toepassingen en gaan in op mogelijke ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de introductie van sensoren op de werkplek:

PRIVACY BY DESIGN

Naast technische uitdagingen brengt de toepassing van exposoomtechnologieën ook andere uitdagingen met zich mee. Het gebruik van draadloze apparaten en de opslag van informatie op internet leidt bijvoorbeeld tot potentiële privacy- en ethische vraagstukken, rond eigendom en bescherming van gegevens. Als deze technologieën zullen worden toegepast voor het beoordelen van externe en interne blootstelling aan milieustressoren, moeten deze vraagstukken worden opgelost. Daarom gebruikt TNO het concept van ‘privacy by design’ om gebruikersautonomie, transparantie en data beveiliging te waarborgen.

Privacy in digital health

Hoe kunnen we met persoonlijke data de zorg verbeteren en tegelijkertijd de privacy van de cliënt waarborgen?

Download de whitepaper

Beperken van ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling: EU EPHOR

Blootstelling op het werk kan leiden tot veel ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Het huidige beleid en de huidige strategieën voor risicobeperking zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijke gegevens. Dit bewijs is echter beperkt vanwege de uitdagingen die het bestuderen van de complexe relatie tussen blootstelling op de werkvloer en gezondheid met zich meebrengt. Een exposoom-benadering voor het beroepsleven betekent een grote stap voor beroepsgerelateerde gezondheidswetenschap. We definiëren het exposoom van het beroepsleven als alle beroepsmatige en aanverwante niet-beroepsmatige blootstellingen (bijv. levensstijl, gedrag). TNO leidt het EU EPHOR-consortium dat zich richt op het ontwikkelen van kennis, methoden en instrumenten om het beroepsgerelateerde exposoom te karakteriseren.Exposoom: het gezamenlijke effect van alle externe factoren waar een mens gedurende de verschillende levensfases aan wordt blootgesteld. 

Meer weten over exposoom?

Wat voor kansen biedt een toegepast exposoom-programma voor effectieve preventie van ziekte?

Download de whitepaper
TNO Insights

Exposoom Programma biedt kansen voor effectieve preventie van ziekte

12 maart 2018
Onze (werk)omgeving heeft een belangrijke, en in potentie te vermijden, impact op onze gezondheid. Kennis over de precieze effecten van blootstellingen in onze omgeving zijn nog beperkt. Het concept ‘exposoom’... Lees verder
Nieuws

Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

06 maart 2020
Sensoren worden steeds meer ingezet op de werkvloer. TNO heeft na onderzoek infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op de werkplek, waar met (chemische) stoffen wordt... Lees verder
Nieuws

TNO partner in consortium preventie & behandeling longziekten

23 februari 2021
De kwaliteit van leven van patiënten met chronische longaandoeningen als astma, COPD en longkanker kan en moet beter. Het Nederlandse consortium “Precisie geneeskunde voor meer zuurstof (P4O2)” gaat onderzoek... Lees verder
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.