Ons werk

Academische Werkplaats SAMEN

De transformatie van de zorg voor jeugd geeft ruimte voor innovatie en ontwikkeling die moet leiden tot betere zorg voor gezinnen. De Academische Werkplaats Samen (AW) ondersteunt deze transformatie van de zorg voor jeugd door bestaande kennis en kennis van de samenwerkingspartners maximaal te benutten. Waar nodig ontwikkelt en implementeert de AW nieuwe kennis, samen met partners, ouders en jeugdigen. Uiteindelijk doel is dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen: thuis, op school en in de wijk. De visie en missie van de gemeenten in de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden- Holland zijn hierin leidend.

De AW doet dit door:

  • Het structureel versterken en verankeren van gezins-, beleids- en praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten voor de jeugdsector. Zo wordt relevante kennis voor gezinnen, het beleid en de praktijk gegenereerd en geïmplementeerd.
  • Het verzorgen van scholing en workshops ter bevordering van onderzoekkennis en - vaardigheden en praktijkcompetenties van professionals in de praktijk.
  • Het verspreiden van (wetenschappelijke) kennis, handreikingen, methodieken, interventies, richtlijnen en aanbevelingen voor implementatie.
  • Het verbinden van diverse stakeholders in de regio, waaronder ouders en jeugdigen, beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

Thema's

Voor de komende periode zijn acht speerpunten gekozen:

1 Werkstress/ werkplezier
2 Multiproblematiek in de wijk
3 School & zorg
4 Integenerationele processen
5 Bedreigd vaderschap
6 Kindermishandeling
7 E-health
8 Implementatie

Elk thema heeft een eigen trekker en plan van aanpak voor de komende periode.

Meer weten of lid worden?

Neem contact op met coördinator Noortje Pannebakker of Symone Detmar. Of ga naar de website van SAMEN www.samenvoordejeugd.nl.

Organisaties

Klik voor een actueel overzicht van de partners op de website van SAMEN.

partner

Academische werkplaats Public Health

De Academische werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, TNO en de GGD'en Den Haag, Zuid-Holland West en Hollands Midden.... Lees verder

Contact

Drs. Noortje Pannebakker

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.