Ons werk

Procesveiligheid en gevaarlijke stoffen

TNO heeft een jarenlange en brede ervaring opgebouwd met betrekking tot energetische materialen. Onze advies- en onderzoeksprojecten omvatten onder meer de volgende aspecten: risicoanalyse; thermische stabiliteit en wegloopreacties; veiligheid bij productie, transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen; reactiviteit en compatibiliteit; gas- en stofexplosies; brand- en brandbaarheidsonderzoek; en deflagratieve en detonatieve eigenschappen.

Wij onderzoeken explosieve stoffen, organische peroxiden, zelfontledende stoffen, zelfopwarmende stoffen, oxiderende materialen, nitraathoudende meststoffen, brandbare vaste stoffen en vloeistoffen, poeders en vele andere. Onze testfaciliteiten beginnen met kleinschalige laboratorium-
apparatuur en zeer gevoelige apparatuur voor thermische analyses en gaan door tot en met de mogelijkheid om grootschalige testen uit te voeren. Daarnaast zijn verschillende simulatietechnieken en softwarecodes beschik-
baar. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en testmethodes en wij nemen deel aan internationale onderzoeksprogramma's. Onze deskundigen nemen over de hele wereld deel in expertgroepen en kennisnetwerken. Onze activiteiten zijn ook gericht op preventieve en beschermende maatregelen. Waar mogelijk, geven wij uw investering in veiligheid meerwaarde door de combinatie van veiligheid met een (economische) optima-
lisering van ontwerp, onderhoud, beheersing en productie.

Producten en diensten

 • Procesveiligheid
  • Consultancy met betrekking tot proces- en plantveiligheid
  • Veiligheidsanalyse met nadruk op herkenning van gevaarlijke componenten en condities in relatie tot operability-aspecten
  • Inherent veiliger productie
  • Analyse van incidenten en ongelukken
 • Productveiligheid
  • Testen voor classificatie en labelling van gevaarlijke stoffen
  • Testen volgens voorschriften en richtlijnen
  • Veiligheid tijdens productie, transport, opslag en gebruik
  • Karakterisering van materiaaleigenschappen van gassen, vloeistoffen, vaste stoffen en poeders
  • Karakterisering van reactiviteit en compatibiliteit van vloeistoffen en vaste stoffen
 • Explosieveiligheid en -controle
  • Explosiepreventie en -bescherming
  • Evaluatie van gas- en stofexplosierisico's in praktijksituaties
  • Onderzoek naar gasexplosies onder dynamische condities
  • Effectanalyse en schadeberekeningen
  • Product- en procesoptimalisatie
   • Procesintensivering
   • Bepaling van optimale procesomstandigheden
   • Optimalisatie van procescontrole

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.