Ons werk

Monitor Draadloze Technologie

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2020

download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

De najaarseditie van 2020 besteedt weer de nodige aandacht aan 5G, zeker nu de commerciële uitrol in Nederland van start is gegaan. Hierbij zijn de specifieke onderwerpen de voortgang en planning van de 5G-standaard en de toepassingsgebieden gezondheidszorg en de ondersteuning van logistieke processen. Daarnaast wordt ingaan op de diversiteit aan 5G pilots en field labs in Nederland.
Eveneens zal in deze najaarseditie worden teruggeblikt op de Nederlandse Multiband-veiling die medio dit jaar heeft plaatsgevonden.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.