Ons werk

ReFlex | Technologie voor slimme energiediensten

FLEXIBILITEIT IN VRAAG EN AANBOD DUURZAME ENERGIE

De energiemarkt verandert fundamenteel door de opkomst van duurzame energie. Elektrisch vervoer groeit en het gebruik van aardgas neemt af. Aanbod van niet constante bronnen als zon en wind en een groeiende vraag naar elektriciteit maken het in balans houden van het energiesysteem steeds ingewikkelder. Bovendien is ons elektriciteitsnetwerk niet ontworpen om zoveel elektriciteit te transporteren. TNO ontwikkelt technologie om vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar af te stemmen en rekening te houden met de capaciteit van het bestaande net. In het huidige systeem kunnen gascentrales bij een plotselinge piek in de vraag worden bijgestookt. Er is dus sturing mogelijk aan de aanbodkant. Straks zullen fossiel gestookte centrales sluiten en komt onze energie uit zon en wind, vaak ook lokaal opgewekt. Het gevolg is dat de stuurbare energiebronnen dan zijn vervangen door niet-stuurbare bronnen. Dat vraagt om een methode die sturing mogelijk maakt; dit keer niet aan de aanbod- maar aan de vraagkant.

Flexibiliteit organiseren

ReFlex is een software oplossing die de energieleverancier van de toekomst, aggregators geheten, in staat stelt om een krachtige Virtual Power Plant (VPP) te maken. Want naast een paar grote centrales voor opwekking en levering door energiebedrijven komen er nieuwe aanbieders en tussenpartijen. Bovendien groeit het aantal warmtepompen, elektrische auto’s en thuisbatterijen voor opslag van duurzame opgewekte elektriciteit. Die zijn ook prima in te zetten om pieken in vraag en aanbod op te vangen. Dat vergt een systeem dat flexibiliteit van vraag en aanbod tot in het uiterste organiseert. ReFlex kan dat.

Opladen en ontladen op juiste moment

Aggregators vormen met ReFlex het schakelpunt tussen leverancier en consument of bedrijf. Door laadpalen, warmtepompen, buurtbatterijen, compressoren en allerlei andere apparaten in het systeem op te nemen zijn ze zeer nauwkeurig aan te sturen en dragen zo bij aan de noodzakelijke flexibiliteit. Ze laden op op het moment dat de zon schijnt of de wind waait en ontladen als er vraag is, waarbij rekening wordt gehouden met prijsschommelingen. Vandaar de naam ‘aggregator’: ze tellen de te leveren energie van de huishoudens en de daarbij horende flexibiliteit bij elkaar op en verhandelen het op de energiemarkt of bieden het aan bij een netbeheerder.

Nauwkeurig inzicht

De waarde van ReFlex neemt toe naarmate het aantal elektrische voertuigen en andere apparaten groeit. Het voorkomt het investeren in verzwaring van het net. TNO levert met ReFlex heel nauwkeurig inzicht in hoeveel flexibiliteit er beschikbaar is. ReFlex biedt de technologische basis voor slimme diensten van de toekomstige energieleverancier.

 

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.