Ons werk

Cancer Screening | Detecteren van tumoren in de wang door lichtmeting

Door lichtmeting in wangtumoren vroeg detecteren

Een simpele lichtmeting met een apparaatje aan de binnenkant van de wang kan de aanwezigheid van tumoren in het hoofd-halsgebied, slokdarm of longen wellicht vroegtijdig detecteren. Dat maakt de kans op een effectieve behandeling, of zelfs genezing, aanzienlijk groter.

TNO heeft samen met Erasmus MC in een eerste kleine pilotstudie veelbelovende resultaten geboekt. Wanneer een grotere studie deze resultaten zou bevestigen, is het de bedoeling om een compact en betaalbaar meetapparaat te ontwikkelen. De hoogwaardige kennis van TNO op het gebied van de licht-weefsel interactie komt steeds vaker ten goede aan uiteenlopende domeinen binnen de medische sector.

Vroeg kanker detecteren

Uit eerder Amerikaans onderzoek is gebleken dat op bepaalde plekken aan het uiteinde van het darmstelsel te zien was dat zich verderop een tumor ontwikkelde. Ook krijgen de slijmvliescellen van de wangen vergelijkbare prikkels te verduren, onder meer door roken, als de vrijwel identieke slijmvliescellen van de longen, de slokdarm en de keel. TNO wilde daarom nagaan of metingen aan het wangslijmvlies indicatief zijn voor het ontstaan van kanker in deze nabij gelegen weefsels. In samenwerking met het Erasmus MC en gefinancierd door het KWF/Alpe d’Huzes is dit in een eerste pilotstudie onderzocht voor slokdarm-, long- en hoofd-hals kanker.

Risicogroepen

Een kortstondige meting met een soort lampje aan de binnenkant van de wang volstaat om een betere risicoschatting te maken van de patiënt. Voor mensen met een hoog risico moet diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis duidelijkheid geven of er daadwerkelijk een tumor zit. Wanneer het apparaat grootschalig beschikbaar is, zijn veel meer mensen uit risicogroepen te bereiken en kunnen tijdig doorgestuurd worden voor aanvullende diagnostiek.

Kennis delen met bedrijfsleven

TNO wil de kennis van de interactie tussen licht en weefsel met een combinatie van optische en biologische expertise delen met het bedrijfsleven om innovatieve medische apparatuur te ontwikkelen voor vroege diagnostiek. De ambitie is om in de toekomst alle huisartspraktijken met deze doeltreffende meetapparatuur uit te rusten.

We gaan graag in gesprek met partijen die hierin willen investeren en apparatuur verder helpen ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

e-mail
Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.