Ons werk

Third Party Security Tool | Unieke tool voor inzicht in IT-relaties met derden

In de sterk groeiende digitale wereld zijn bedrijven in de loop der jaren steeds meer gebruik gaan maken van producten en diensten van derde partijen. Kostenefficiënt en in veel gevallen ook de best beschikbare oplossing. Maar het creëert ook complexe afhankelijkheden die veel tijd en geld kosten om goed te managen. TNO heeft in een gezamenlijk onderzoeksprogramma met de ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank hiervoor een unieke tool ontwikkeld.

Wil je meer weten over de cybersecurity tool van TNO

Neem dan contact met ons op

E-mail

Kritieke afhankelijkheden in kaart

Hoewel de meeste grote partijen uitgebreid investeren in cybersecurity blijft het een uitdaging om je overal tegen te weren. Het gebruik van producten of diensten van derde partijen maakt je niet alleen functioneel afhankelijk, maar ook op het gebied van beveiliging. Om mogelijke kwetsbaarheden goed af te dekken moeten deze eerst inzichtelijk worden gemaakt. Pas als dat inzicht er is kan er goed worden besloten over het prioriteren van resources en de te nemen maatregelen

Security op het hoogste niveau

De zogeheten ‘Third-Party Security Assurance Tool’ is voortgekomen uit de wens om deze afhankelijkheden op een efficiënte manier in kaart te brengen. De tool maakt het mogelijk om snel een actueel en compleet overzicht te krijgen aan de hand van een eenvoudig te doorlopen methodologie. Dit maakt risico’s inzichtelijk en maakt het makkelijker om, ook daar waar derden in het spel zijn, cybersecurity op het hoogste niveau te realiseren.

Groeiende markt

Cybersecurity is een wereldwijde markt met een geschatte omzet van ruim 150 miljard US dollar. Third-party security management is daar inmiddels een groot en groeiend sub-domein van met een groot scala aan spelers. Onderzoek laat zien dat bijna alle grote partijen op den duur te maken krijgen met incidenten die voortkomen uit afhankelijkheden van derden. Om dit goed te managen is daarmee voor nagenoeg alle bedrijven van klein tot groot een uitdaging en zeker niet gelimiteerd tot alleen de financiële sector.

Rijp voor marktintroductie

De technische ontwikkeling van de tool is vergevorderd en nu is de tijd rijp voor marktintroductie door commerciële partijen als softwarebouwers of security dienstverleners. Potentiële klanten zijn daarbij dus niet alleen banken of verzekeraars, maar ook andere bedrijven die producten of diensten van derden afnemen. Als bedrijfsvorm valt te denken aan een spin-off waar TNO bij betrokken blijft, een joint-venture, overdracht van de IP of zelfs een open source initiatief.TNO komt graag in contact met partijen die geïnteresseerd zijn in onze third-party security management tool.

Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.