TNO als partner voor het MKB bij innovatietrajecten

TNO maakt innovatietrajecten overzichtelijk zodat uw plannen geen plannen blijven. Wij kunnen u helpen met de technologie, het totale innovatieproces, of met het bijeenbrengen van de juiste partners in de keten. TNO ziet kansen om de impact verder te vergroten en participeert in verschillende samenwerkingsverbanden en heeft voor het MKB een kennisoverdrachtprogramma. Zo ontwikkelen we samen succesvol innovatieve producten en diensten en verspreiden we kennis naar het MKB. Samen innoveren rendeert!

TNO werkt actief aan kennisverspreiding naar het MKB in de volgende samenwerkingsverbanden, ook wel fieldlabs genoemd.

Dutch Optics Centre

Het Dutch Optics Centre fungeert als een platform waar bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen samen werken aan het ontwikkelen en/of produceren van hightech optische en opto-mechanische producten en instrumenten zoals satellieten, telescopen, microscopen en controle-instrumenten.
Lees hier meer over DOC


Smart connected supplier network

Het Fieldlab 'Smart Connected Supplier Network' (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.
Lees hier meer
Fieldlab Flexible Manufacturing

In het Fieldlab Flexible Manufacturing werken meer dan 20 partijen samen aan het demonstreren van de mogelijkheden die digitalisering en robotisering bieden voor het flexibel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van kleine serieproductie, tegen massaproductie kosten.
Lees hier meerTekdelta

TekDelta is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse organisaties, kennisinstellingen en hoogstaande startups om een open eco-systeem te creëren. Onze aanpak is pragmatisch, de inhoud is van hoge kwaliteit en high-tech waarbij we streven naar een win-win stituatie.
Lees hier meerBouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)


Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector bundelen hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s vormen een belangrijke basis gaan om ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren.
Lees hier meer

VoltaChem

VoltaChem is een industriegedreven Shared Innovation Programme voor de elektrificatie van de chemische industrie onder initiatief van TNO en de Topsector Chemie. Dit programma is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.
Lees hier meer

Meer weten over samenwerken

Kennisoverdracht

Speciaal voor het Nederlands MKB (bedrijven én branches) heeft TNO een kennisoverdrachtprogramma. Dit programma laat ondernemers kennismaken met de laatste stand van de techniek. Dit kan op individuele basis maar ook met meerdere bedrijven tegelijk. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar beschikbaar zijn. TNO werkt hiervoor samen met verschillende partners. Ga naar technologiecluster


Partners

Innovaties creëren is een zaak van samenwerken. Dat kan alleen met partners. Wij werken onder andere samen met MKB-Nederland, MKB-Servicedesk, Kamer van Koophandel, RVO en brancheverenigingen. En ook met universiteiten, kennisinstellingen en overheden hebben we samenwerkingsverbanden. Kwaliteiten van partners en die van ons vullen elkaar aan. 

Samenwerken met TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.