Samenwerking TNO en KvK

TNO en KvK werken samen bij innovatiegerichte kennisoverdracht naar het MKB.

KvK ondersteunt de MKB-ondernemer op diverse terreinen, waaronder innovatie. Blijkt dat de betreffende adviesbehoefte technologisch van aard is, dan is biedt TNO een 1-daags technologisch consult aan waarbij een TNO-expert zich kosteloos een dag lang over de technologische vraag van een ondernemer buigt. Verder organiseren TNO en KvK samen masterclasses en workshops, waar ondernemers geïnspireerd worden nog beter, eerder en sneller te innoveren en begeleid worden in onderzoeken naar de haalbaarheid van een bepaalde technologie voor het bedrijf. Tot slot werken TNO en KvK samen binnen de Technologieclusters, waar kennis van TNO overgedragen wordt op een collectief van MKB-bedrijven en duidelijk wordt welke volgende stappen MKB-bedrijven kunnen nemen om aan de slag te gaan met de betreffende technologie.

Downloads
Samenwerkingspartners
Contact

Ir. Aart Willem Benschop

  • MKB
  • Smart Industry

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.