Diversiteit en inclusie (D&I) binnen TNO

Binnen TNO moet iedereen zich thuis kunnen voelen en gelijke kansen krijgen zichzelf te ontplooien, ongeacht sekse, religie, geaardheid, culturele achtergrond en nationaliteit. De vraag die hierbij centraal staat is; Wat heb jij nodig? Een belangrijk element van de TNO Empower visie.

Binnen TNO moet iedereen zich thuis kunnen voelen en gelijke kansen krijgen zichzelf te ontplooien, ongeacht sekse, religie, geaardheid, culturele achtergrond en nationaliteit.

We streven hierbij naar een inclusieve leer- en werkomgeving waarin we met elkaar vanzelfsprekend gebruik maken van de aanwezige verschillen om onze creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal te stimuleren om zo de doelen van TNO te realiseren.

Diversiteit in denken helpt ons onze uitdagingen aan te gaan. Door mensen van een ander geslacht, andere leeftijd, andere nationaliteit actief bijeen te brengen zijn we innovatiever en creatiever dan homogene teams, nemen we betere besluiten en presteren we op den duur beter. Het streven naar meer internationale diversiteit betekent ook een grotere internationale talentenvijver om uit te vissen en biedt ons meer kansen in een grotere internationale afzetmarkt.

Voor TNO meer dan genoeg redenen om diversiteit en inclusie als focus punt op te nemen in onze vijfjaren strategie van 2021-2024. Om D&I actief in onze organisatie en ons gedrag te verankeren, heeft TNO een D&I officer en een stuurgroep Diversiteit onder leiding van de Raad van Bestuur aangesteld.

Nationaliteit, sexualiteit en gender

Als TNO versterken we de kennisbasis van Nederland door samen te werken met internationaal toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden. Met nieuwe internationale inzichten en technische oplossingen, maken wij de Nederlandse maatschappij gezonder en veiliger en zorgen we voor een duurzame en sterke economie. Dat vereist dat er binnen TNO twee werktalen zijn; Nederlands en Engels.

Van TNO-ers wordt verwacht dat zij beide talen op een passend niveau kunnen begrijpen en gebruiken. Iedereen heeft de mogelijkheid om via training de taalvaardigheid te verbeteren in het Nederlands of Engels. De keuze voor het gebruik van één van de twee talen is situatieafhankelijk maar het uitgangspunt is dat niet-Nederlandssprekenden volwaardig mee kunnen doen en begrijpen waar het over gaat.

TNO wil een thuis zijn voor talent van alle leeftijden en genders. Via mentoring maar bijvoorbeeld ook het Female Leadership Programma worden vrouwelijke collega’s actief begeleidt bij het verwezenlijken van hun ambities.

Algemeen

TNO'ers in beeld

Lees het persoonlijke verhaal van TNO'ers over het werken bij TNO. Lees verder
Algemeen

Ondersteuning voor expats

TNO draagt zorg voor een aantal zaken voor nieuwe medewerkers die uit het buitenland komen. Hieronder vind je een overzicht van alle diensten die TNO biedt aan expats. Lees verder
Algemeen

Europese samenwerking voor een sterker Nederland

Innovatie en marktgroei in Europees verband is belangrijk voor Nederland. Met nieuwe inzichten en technologische oplossingen kunnen internationale maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden die van... Lees verder
TNO als werkgever

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.